نظرسنجی

شما از کدام پخش سایت بیشتر استفاده می کنید
 

پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 10:02 /




صفحه اصلی
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان زنجان
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 09:44

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان زنجان در تاریخ 95/09/24 برگزار گردید که تعداد 27 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت و نظرات تخصصی اخذ گردید ، همچنین مواردی که نیاز به ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی داشتند معرفی شدند.

در این برنامه تعداد 15 نفر از افراد غیر جانباز نیز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 
اجرای برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان آذربایجان شرقی
یکشنبه, 23 آبان 1395 ساعت 13:45

در ادامه برنامه پایش سلامت تخصصی استانها ، برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان آذربایجان شرقی در تاریخ 95/8/19 در تبریز برگزار گردید و 55 نفر از جانبازان شیمیایی استان ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان آنان اخذ شد ، همچنین تعدادی از جانبازان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی شدند.

در این برنامه تعداد 61 نفر از افراد غیر جانباز نیز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان مازندران
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:40

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان مازندران در تاریخ 95/8/13 در شهرستان ساری برگزار گردید. در این برنامه تعداد 34 نفر از جانبازان شیمیایی ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان آنان اخذ گردید. همچنین تعداد 32 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی شهرستانهای استان تهران
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:38

در ادامه برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی ، این برنامه روز پنجشنبه مورخ 95/8/6 جهت جانبازان شیمیایی شهرستانهای استان تهران در شهر ری برگزار گردید و تعداد 55 نفر از جانبازان شیمیایی این اداره کل توسط پزشک عمومی ، فوق تخصص ریه ، متخصص چشم و متخصص پوست ویزیت و نظرات تخصصی در خصوص نحوه ادامه درمان این عزیزان اخذ گردید. همچنین تعدادی از این عزیزان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی گردیدند.

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان خوزستان
شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 14:22

برنامه پایش سلامت جانبازان شیمیایی استان خوزستان روز پنجشنبه مورخ 95/07/29 در شهر اهواز و در مرکز توانبخشی جانبازان نخاعی حضرت امام خمینی (ره) برگزار گردید و تعداد 45 نفر از جانبازان شیمیایی این استان توسط پزشک عمومی ، متخصص داخلی ریه و متخصص پوست ویزیت و جهت پیگیری درمان این عزیزان نظرات تخصصی اخذ گردید. همچنین 3 نفر از جانبازان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشکی معرفی شدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان البرز
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:22

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در استان البرز جهت بررسی شیوع عوارض پوستی در تاریخ 15 مهرماه 95 در کرج برگزار گردید که در این برنامه تعداد 36 نفر از جانبازان شیمیایی این استان ویزیت شده و نظرات تخصصی در خصوص نحوه پیگیری درمان آنان اخد شد و تعدادی از آنان نیز جهت بررسی درصد جانبازی معرفی گردیدند . همچنین تعداد 26 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت شدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گیلان
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:19

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان گیلان در تاریخ 24 شهریور 95 در شهر رشت برگزار گردید که تعداد 35 نفر از جانبازان شیمیایی استان شرکت داشتند و اسپیرومتری ، ویزیت پزشک عمومی ،ویزیت ریه و ویزیت پوست بعمل آمد و جهت پیگیری درمانی این عزیزان ، نظرات تخصصی اخذ گردید . همچنین در این برنامه 35 نفر از افراد غیر جانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی شرکت داده شده و ویزیت پوست برای آنان انجام گردید .

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان فارس
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 11:21

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی جهت بررسی شیوع عوارض پوستی در جانبازان شیمیایی در تاریخ 12 و 13 مهرماه در استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید که در این برنامه تعداد49 نفر از جانبازان شیمیایی استان شرکت کرده و ویزیت تخصصی پوست انجام شد و نظرات تخصصی در خصوص نحوه پیگیری درمان آنان اخذ گردید. همچنین تعدادی از افراد غیرجانباز به عنوان گروه کنترل در طرح تحقیقاتی بررسی شیوع ضایعات پوستی جانبازان شیمیایی ویزیت شدند. در این برنامه تعدادی از جانبازان نیز جهت بررسی درصد جانبازی به استان معرفی گردیدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان یزد
سه شنبه, 16 شهریور 1395 ساعت 10:13

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در استان یزد به مدت 2 روز در تاریخ های 28 و 29 مرداد سال جاری و با اعزام تیم تخصصی شیمیایی شامل فوق تخصص ریه ، متخصص چشم و متخصص پوست برگزار گردید . در این برنامه که 91 نفر از جانبازان شیمیایی استان یزد حضور داشتند علاوه بر ویزیتهای تخصصی ، اسپیرومتری و اپتومتری برای تمامی جانبازان شرکت کننده انجام و در خصوص نحوه پیگیری درمان آنها نظرات تخصصی اخذ گردید. همچنین 3 نفر از جانبازان جهت ارزیابی مجدد در کمیسیون پزشک معرفی شدند.

 

 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی استان کردستان
شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 12:47

برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در استان کردستان در تاریخ 30 اردیبهشت 95 در شهر سنندج برگزار گردید و تعدادی از جانبازان شدید و متوسط شیمیایی این استان در این برنامه دعوت شدند. افراد دعوت شده در این برنامه توسط تیم تخصصی ریه ، چشم  و پوست معاینه و نحوه پیگیری و ادامه درمان آنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعدادی از این عزیزان که نیاز به اقدامات بیشتر و پیگیری درمانی در تهران داشتند ، مشخص گردیدند.

 

 
همایش آموزشی - توانبخشی جانبازان شیمیایی استان تهران
دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 13:36
همایش یک روزه آموزشی- توانبخشی  جانبازان استان تهران ، مقارن با ایام با  برکت آزاد سازی خرمشهر در محل  مجموعه فرهنگی تفریحی پردیس تهران  با دعوت از حدود صد نفر از جانبازان  شیمیایی متوسط و شدید استان تهران  در تاریخ 95/03/05 برگزار گردید.
در این همایش یکروزه که توسط معاونت  بهداشت و درمان بنیاد شهید ، مرکز  رسیدگی به مصدومین شیمیایی بنیاد  شهید و با مشارکت بنیاد شهید و امور  ایثارگران تهران بزرگ و جمعیت حمایت از  مصدومین شیمیایی استان تهران برگزار گردید پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ، نماینده جمعیت حمایت از مصدومین شیمیایی استان تهران در خصوص تشکل های خودجوش جانبازان و لزوم همکاری ، همیاری، مشارکت و عضویت ایثارگران معظم در این تشکل ها صحبت کردند.
ادامه مطلب...
 
ویزیت جانبازان شیمیایی گروه پرخطر در اسفند ماه 94 در بیمارستان ساسان برگزار گردید
شنبه, 22 اسفند 1394 ساعت 10:18
با توجه به پیشرفت های پزشکی چند سال اخیر در کشورمان و سیاست های معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی خود ، این تمهید اندیشیده شد تا با دعوت از پزشکان خارجی که قبلا عهده دار درمان جانبازان در خارج از کشور بودند ضمن امکان استفاده تعداد بیشتری از جانبازان شیمیایی از تخصص ایشان ، زمینه تبادل دانش پزشکی و ارتقای علمی پزشکان و مراکز درمانی بنیاد نیز فراهم گردد. لذا در سال جاری برای دومین بار دعوت از متخصصین خارجی در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر دکتر اشتانسل از آلمان، از دکتر هاپکینسون از انگلیس نیز جهت برگزاری ویزیت جانبازان شیمیایی پرخطر دعوت بعمل آمد .
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی ، حضور این متخصصین خارجی در ایران را به عنوان فرصتی تلقی کرد تا علاوه بر جانبازان دارای مشکلات تراشه ،  از کلیه جانبازان شیمیایی که دارای مشکلات تشخیصی و یا درمانی هستند دعوت بعمل آورد تا توسط تیم پزشکی شامل این متخصصین به همراه متخصصین و اساتید ایرانی، در قالب شورای پزشکی معاینه بعمل آورند.
در برنامه اعزام متخصصین خارجی جهت درمان جانبازان شیمیایی از حضور دو متخصص ریه با گرایش های بیماریهای مجاری بزرگ هوایی (پرفسور اشتانسل) و بیماریهای ریوی و توانبخشی ریوی (پرفسور هاپکینسون) استفاده شد و بدینوسیله طیف گسترده تری از جانبازان شیمیایی توانستند از برنامه استفاده کنند.
ادامه مطلب...
 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در استان مازندران
یکشنبه, 11 بهمن 1394 ساعت 14:02
برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی درتاریخ 24 و 25 دی ماه 1394 در شهر ساری برگزار گردید .افراد دعوت شده توسط تیم تخصصی ریه ، چشم ، پوست معاینه شده و نحوه ادامه درمان آنان بررسی و افرادی که نیاز به اقدامات پاراکلینیکی و درمان بیشتری داشتند به مراکز درمانی تهران ارجاع داده شدند . همچنین اسامی تعدادی از جانبازان جهت بررسی و اصلاح درصد به مرکز کمیسیون پزشکی اعلام گردید.
 
برگزاری برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در سه استان قزوین ، همدان و قم
یکشنبه, 06 دی 1394 ساعت 11:26
برنامه پایش سلامت تخصصی جانبازان شیمیایی در سه استان قزوین، همدان و قم برگزار گردید. در این همایش ها که در استان قزوین در تاریخ 94/08/08 و با حضور 67 نفر ، استان همدان در تاریخ 94/08/14 و با حضور 73 نفر و استان قم در تاریخ 94/08/28 و با حضور 61 نفر از جانبازان شیمیایی استان برگزار گردید. افراد دعوت شده توسط تیم متشکل از متخصصین ریه، چشم و پوست معاینه و نحوه پیگیری و ادامه درمان آنان بررسی شد. همچنین تعدادی از این عزیزان که به اقدامات پاراکلینیکی و پیگیری درمان بیشتری نیاز داشتند به مرکز درمانی تهران ارجاع گردیدند. در این برنامه علاوه بر ویزیت های تخصصی، اسامی جانبازانی که نیاز به اصلاح درصد داشتند، جهت بررسی به مرکز کمیسیون پزشکی اعلام گردید.
 
ايام سوگواري سرور وسالار شهیدان  امام حسين(ع) بر تمامی مسلمانان بویژه شیعیان تسلیت باد.
 
« شروع قبلی 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 1 از 3